april - juni 2018

De mail van Ted

Een warmteplan plan maken voor de hele buurt, hoe gek moet je zijn? Maar ook, hoe begint zoiets? Voor het Amsterdamse Wilhelmina Gasthuis terrein begint het avontuur in Den Haag.

 1. Amsterdamse Branie start in Den Haag

 2. Kopgroep

 3. Uitgangspunten

Open dit kwartaal

juli - september 2018

Marktverkenning

Er is nu een kopgroep, maar hoe verder? Wat kan er technisch? Welke professionele partijen zien het zitten om in opdracht van een groep bewoners zo’n ambitieus plan uit te werken? De kopgroep vraagt tien marktpartijen om een korte presentatie te geven.

 1. Wie wil in opdracht van bewoners een plan uitwerken?

 2. En nu?

 3. Het initiatief krijgt een naam

 4. Enquête

Open dit kwartaal

oktober - december 2018

KetelhuisWG

De kopgroep kiest aan welke partijen ze de opdracht wil geven om samen een plan te maken. Hoe doe je dat, zonder het plan uit handen te geven? Hoe zorg je ervoor dat het een plan van bewoners blijft?

 1. Wat is het plan?

 2. Planning en brown paper

 3. Oprichting KetelhuisWG

 4. Waternet doet mee

 5. Website

Open dit kwartaal

januari - maart 2019

Portiekgesprekken en foliebrigade

Met het Plan van Aanpak kan KetelhuisWG een subsidieaanvraag doen bij Gemeente Amsterdam. Pas dán kan KetelhuisWG de adviesbureaus opdracht geven om aan het werk te gaan. Maar stilstaan is geen optie, er is genoeg te doen. Vooral op het gebied van communicatie.

 1. Hoe vertel je het je buren?

 2. Subsidieaanvraag bij Gemeente Amsterdam en Plan van Aanpak

 3. Oprichting raad van advies

Open dit kwartaal

april - juni 2019

Tijd voor een feestje

Het wachten is op de toezegging van de startsubsidie. DVP begint alvast met een inventarisatie van álle beschikbare technieken en deelt zo een bak met kennis. Bewoners die toch nog toe níets van energie wisten, kunnen nu ook meedenken.

 1. Het is geen luchtballon

 2. Alle technieken op een rijtje

 3. Toezegging Subsidie Stadsdeel West

 4. Subsidieaanvraag Provincie Noord-Holland

 5. Op naar een professionele organisatie

 6. Feest

Open dit kwartaal

juli - september 2019

Aan het werk

Er is geld. De leden van het werkteam kunnen aan de slag met wat ze noemen: realistisch durven dromen. Ze maken een planning en uit álle mogelijkheden die er zijn kiezen ze 2 bronnen, om nader te onderzoeken. DVP raamt de kosten voor de aanleg van het systeem. Over Morgen rekent aan de gebouwenaanpak. TAUW verzamelt alle informatie voor een tussenrapportage.

 1. Puzzelen met warmte

 2. Welke bron levert genoeg warmte voor een héle wijk?

 3. 3 x TEO en 1 x GEO

 4. Kosten

 5. Ondergrond-bovengrondsessie

 6. Bijeenkomst met financieel deskundigen

 7. Kan het wel met onze woningen?

Open dit kwartaal

oktober - december 2019

Het wordt TEO

Warmte scheppen uit een door de zon beschenen wateroppervlak: een twinkelend beeld van wat kán neemt steeds scherpere vormen aan. De marktpartijen, Waternet en KetelhuisWG werken de drie scenario’s rond TEO verder uit en gaan er opnieuw aan rekenen. Ze gaan het plan verfijnen én verstevigen: technisch en financieel. Het resultaat presenteren ze aan de gemeente én de bewoners van het WG-terrein.

 1. Het TCO-model van Waternet

 2. Wanneer doen de banken mee?

 3. Tussenrapportage

 4. Reactie van de Raad van advies op de tussenrapportage

 5. Beschikking Provincie Noord-Holland

 6. Buurtguerilla en bewonersbijeenkomst

 7. Algemene ledenvergadering (ALV)

 8. Een poster van alle vragen en antwoorden

 9. Ledenwerving

Open dit kwartaal

januari - maart 2020

Wie kan het maken?

Het werkteam is bijna klaar maar er hangen nog grote vragen boven het project zoals: doet Stadgenoot wel mee? Is het haalbaar? Is het betaalbaar? En: wie kan het maken? En Karel, een opvallende wagen, rijdt het WG-terrein op. Het is één van de vele acties van de werkgroep communicatie.

 1. Doet Stadgenoot mee? 

 2. Is het betaalbaar? 

 3. Is het haalbaar? 

 4. Aanvraag subsidie Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

 5. Wie kan het maken? 

 6. Zet ’m op 70, Karel en corona

Open dit kwartaal

april - juni 2020

Wie gaat het betalen?

De selectie van een partner is in volle gang en het is wachten op de toezegging van de PAW-subsidie. Geen reden voor een pauze: er is genoeg te doen en er zijn nog steeds veel vragen. Investeren de banken straks mee? En tegen welke voorwaarden? Zijn er nog andere mogelijkheden?

 1. Wat is er nodig om aan te sluiten? 

 2. MJOP’s: inhaken op plannen die er al zijn 

 3. Training duurzaam MJOP voor VvE’s van !WOON

 4. Van verwaarloosd wachtershuisje naar Huis van de Toekomst

 5. Waar haalt een coöperatie het geld vandaan?            

 6. Organisatie KetelhuisWG

 7. Een gemaaltje van Waternet? 

Open dit kwartaal

juli - september 2020

Keuze voor technische partner

Ruim 3 maanden hebben 2 partijen ziel en zaligheid gelegd in het uitwerken van het plan. In een bidbook beschrijven ze hoe ze het warmtesysteem kunnen bouwen én exploiteren. Beide partijen zeggen dat het kán, op twee verschillende manieren, en KetelhuisWG mag kiezen.

 1. 2 plannen

 2. Kiezen

 3. CO2-uitstoot

 4. Grondslagen voor een energiecoöperatie

 5. Overleg over de positie van Waternet

 6. ALV en bewonersavond

Open dit kwartaal

oktober - december 2020

€7,7 miljoen en Bingo!

KetelhuisWG staat op een keerpunt. Het legt verantwoording af over tweeëneenhalf jaar onderzoek, waarvan vijftien maanden met subsidie. En het richt de blik vooruit, samen met installateurs die het kunnen bouwen en banken die het willen financieren. Alle partners van het eerste uur doen nog steeds mee. Het buurtinitiatief is uitgegroeid tot een professionele organisatie. Of de PAW-bijdrage wordt toegekend? Dat is nog éven spannend.

 1. Eindrapportage

 2. Over Baas en Kuijpers

 3. 10 nachtmerriescenario’s

 4. 7,7 miljoen euro

 5. Selectie jurist

 6. Een nieuwe brown paper planning

 7. Aanvraag voorbereidingskrediet

 8. Uitvraag termsheet banken

 9. Wat leert KetelhuisWG van de banken?

 10. Bingo!

Open dit kwartaal

januari - maart 2021

Oplijnen

Energiecoöperatie KetelhuisWG is begonnen als een wild plan. Nu moet het uitgroeien tot een betrouwbaar energiebedrijf dat rekeningen uitstuurt. Om die stap te maken zegde het rijk 7,7 miljoen euro toe. Dat geld staat alleen nog niet op de bankrekening. Het is begin 2021. Er is nog steeds corona en iedereen zit – in deze belangrijke fase van de samenwerking – nog steeds achter zijn of haar scherm.

 1. ISDE-subsidie – nu ook voor aansluiting op warmtenetten

 2. Presentatie aan !Woon

 3. Nieuwe statuten

 4. De brief van Stadgenoot

 5. Voorlopige termsheets van de banken

 6. Uitgestelde start: 6 maanden vertraging

 7. Van wie is de € 7,7 miljoen?

 8. Waarvoor is de € 7,7 miljoen?

 9. Opdracht aan Baas|Kuijpers

 10. 1 miljoen euro voor KetelhuisWG

Open dit kwartaal

april - juni 2021

Kookpansessies gebouwen

Baas|Kuijpers start met het maken van een Functioneel Ontwerp. Er zijn snelkookpansessies met de gebouwvertegenwoordigers en Stadgenoot vraagt wat de huurders van het warmteplan vinden. En een cadeautje: een masterstudent studeert af op het Jacob van Lennepkanaal. Hij geeft antwoord op de vraag of daar genoeg warmte in zit voor het WG-terrein.

 1. Waterschap AGV neemt een officieel besluit

 2. Snelkookpansessies

 3. Presentatie masteronderzoek naar warmtewinning uit Amsterdamse grachten

 4. Warmte genoeg

 5. Huurders krijgen een enquête van Stadgenoot

 6. Start projectcontrole

 7. Start wenstracéprocedure 

 8. Kunst in gele kastjes

Open dit kwartaal

juli - september 2021

Netjes gewerkt

Op 1 oktober moet alles klaar zijn en dus wordt er nog hard gewerkt, aan het FO, een nieuwe businesscase, een tarievenstructuur en bewonersboekjes. Stadgenoot werkt aan alles mee en zegt voorzichtig ‘ja’. KetelhuisWG deelt de resultaten met de gemeente.

 1. Stadgenoot zegt JA

 2. Lancering nieuwe website, en de communicatie herzien

 3. Tweede Kamerleden op het WG-terrein – te laat?

 4. Liander wordt mede-initiatiefnemer

 5. Het Dashboard van Over Morgen – een businesscase met knoppen

 6. Tarieven (1): hoe bouw je de energierekening op?

 7. Tarieven (2): wat adviseert Over Morgen?

 8. Tarieven (3): wat doet KetelhuisWG met dat advies?

 9. FO afgerond

 10. Eerste kwartaalrapportage

Open dit kwartaal

oktober - december 2021

Het komt vanzelf goed

Het geld is goed besteed. Aan alle verplichtingen is voldaan. KetelhuisWG is op snelheid en wil verder, maar moet eerst verantwoording afleggen over de besteding van de eerste miljoen. En dat is spannend. Moet Ted zijn huis verkopen?

 1. Verantwoording eerste miljoen en aanvraag tweede miljoen

 2. Presentatie dashboard en businesscase

 3. Bureau Stadsregie rondt de consultatieronde af

 4. Verbouwing Toekomsthuisje

 5. Kunst in de kelder

 6. Goedkeuring FO

 7. Energiekastjes; contact met de buurt kan op veel manieren

 8. Gebouwonderzoek en boekjes

 9. Niet planken maar remmen

 10. Digitale informatiebijeenkomst voor buurtbewoners

 11. Moet Ted zijn huis verkopen?

 12. Aanvraag warmteleveringsvergunning

 13. Goedkeuring verantwoording 1ste fase en toezegging subsidie 2de fase

 14. Discussie met Baas|Kuijpers

Open dit kwartaal

januari - maart 2022

De wereld op zijn kop

De coöperatie wil de samenwerking met de verschillende partijen en bewoners vastleggen in contracten. Ziet de gemeente dat ook zitten? Want: kan het project verder, als je nog niet alles zeker weet?

 1. Op zoek naar het ja-woord

 2. Contract met de bewoners

 3. Tarieven

 4. Contract met Baas|Kuijpers over VO en DO

 5. Intentieovereenkomst met Stadgenoot

 6. Contract met het Waterschap AGV

 7. En een overeenkomst met de gemeente?

 8. ALV

 9. De gemeente betaalt 1ste deel van 2de miljoen

 10. Zó kunnen we niet verder

Open dit kwartaal

april - juni 2022

Aanbellen

Klopt de businesscase wel? Niet alleen binnen de gemeente, maar ook binnen de kopgroep bestaan er twijfels. En een aantal bewoners stelt kritische vragen over de techniek. Ondertussen start de bewonerscampagne, en die gaat niet zoals verwacht. Maar dán laat KetelhuisWG zien waarin een coöperatie zich onderscheidt van marktpartijen. Lees hieronder een van de grootste succesverhalen.

 1. Het is maar hoe je ernaar kijkt

 2. Op naar 600 startcontracten

 3. Voorbereiding van de bewonersreis 

 4. Generale repetitie

 5. Klopt het rekenmodel van Over Morgen wel?

 6. Een businesscase is meer dan een rekenmodel

 7. Start campagne – en die gaat anders dan gepland

 8. Experiment Energiestudent

 9. Contractenfeestje met de wethouder en Stadgenoot

 10. Vragen van bewoners 

 11. Spreekuur, burenbijeenkomsten en bewoners die zelf aanbellen

Open dit kwartaal

juli - september 2022

Het project raakt de bodem

Over Morgen zorgde voor een volledig opgeschoonde businesscase. Daarmee moet KetelhuisWG het vertrouwen van de gemeente terugwinnen opdat die de derde miljoen euro van de rijksbijdrage overmaakt. Alleen dan kan de aannemer weer aan het werk. Daarvoor moet de businesscase sluitend zijn en dat is een uitdaging in tijden van tegenvallers, oorlog en prijsstijgingen.

 1. Presentatie businesscase aan Gemeente Amsterdam (I)

 2. Krijgt Ted Baas|Kuijpers weer aan het werk? 

 3. Opnieuw vertraging – Gemeente Amsterdam heeft tóch geen vertrouwen in de businesscase

 4. Twijfel 

 5. 3 korte video’s voor bewoners

 6. Evaluatie bewonerscampagne – waarom tekenen bewoners wél en waarom niet?

 7. 10 tips om de buurt te betrekken

 8. Baas|Kuijpers stopt er weer mee

 9. Sessie techniek – kan het goedkoper en slimmer?

Open dit kwartaal

oktober - december 2022

Mág het nog fout gaan?

Over Morgen en KetelhuisWG werken opnieuw aan een businesscase en dat is spannend, want wat gebeurt er als het weer niet lukt om het vertrouwen van de gemeente te winnen? Gaat het tóch nog fout?

 1. Presentatie businesscase aan Gemeente Amsterdam (II)

 2. Brief Stadgenoot aan huurders: geen huurverhoging

 3. Rozemarijn belt Ted en Ted mailt Rozemarijn

 4. Kritiek in de kopgroep

 5. Warmtecongres Groningen

 6. Brief over de positie van coöperaties in de Warmtewet

 7. Socratische gesprekken

 8. KetelhuisWG, de film

 9. Second opinion van Berenschot

 10. Is het model van Over Morgen dus oké? 

 11. Start buurtbrunches

 12. Gaat KetelhuisWG depressief de kerst in?

 13. Presentatie businesscase aan Gemeente Amsterdam (III)

Open dit kwartaal